Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

«Μπλοκάρουν» στα σύνορα χιλιάδες Έλληνες που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό


Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Χιλιάδες αιτήσεις φορολογούμενων για μεταφορά της φορολογικής τους έδρας στο εξωτερικό εκκρεμούν στην αρμόδια εφορία Κατοίκων Εξωτερικού.

Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει σύμφωνα με πληροφορίες τις 5.000 και ξεπερνά κάθε προηγούμενο καθώς οι υπηρεσίες δημιουργούν προσκόμματα και καθυστερούν τις διαδικασίες σε όσους όσους επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό

Ουσιαστικά χιλιάδες φορολογούμενοι που μπορεί να είναι στελέχη επιχειρήσεων, εργάτες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, είναι μπλοκαρισμένοι εντός των ελληνικών συνόρων σε μια ιδιότυπη προσπάθεια της Πολιτείας να εμποδίσει τη διαρροή εγκεφάλων με «κατασταλτικά» μέτρα.

 Το ανησυχητικό πάντως είναι ότι πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να αφήνουν τη χώρα βλέποντας ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ για αυτούς. Αναζητούν εργασία σε ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας στην βαλίτσα πτυχία και μεταπτυχιακά και ήδη έχουν προσληφθεί από ευρωπαϊκούς κολοσσούς καθώς το «κασέ» των Ελλήνων είναι πλέον αρκετά χαμηλό, ενώ τα προσόντα τους σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα από των ευρωπαίων συναδέλφων τους.  
Για παράδειγμα Έλληνας που δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία στη Ντόχα λαμβάνει αποδοχές κατά 30% χαμηλότερες από τον συνάδελφο του από τη Γαλλία.

Δεν είναι λίγοι όμως και αυτοί που αναζητούν μία απλή εργασία στο εξωτερικό. Σε ένα ξενοδοχείο ή ακόμα και σε ένα πολυκατάστημα. Στην Ελλάδα ακόμα και η εύρεση εργασίας ως πωλητής είναι δύσκολη υπόθεση, ενώ οι αποδοχές στην καλύτερη περίπτωση εξαιρετικά χαμηλές που δεν επιτρέπουν ακόμα και να ενοικιάσεις μία γκαρσονιέρα.

Η μετανάστευση όπως και στο παρελθόν δεν είναι επιλογή πλουτισμού αλλά επιβίωσης. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από την κωλυσιεργία, δημιουργούν προβλήματα στους περισσότερους.
Φοροτεχνικός ο οποίος επιμελήθηκε τα έγγραφα φορολογούμενου που εργάζεται ήδη στο εξωτερικό αναφέρει ότι ενδιαφερόμενος «κόπηκε» επειδή του έλειπε μία ημέρα στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος είναι 182 ημέρες σε τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτησή του και τα δικαιολογητικά. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει εάν κάποιος μεταφέρει τη φορολογική του έδρα (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου) σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν μπορούν να ελεγχθούν η είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι ημέρες παραμονής σε αυτή.

Όπως αναφέρει ο ίδιος φοροτεχνικός οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, σε συνδυασμό με τους φόρους που επιβάλλονται σε ετήσια βάση, έχουν ωθήσει πολλούς πολίτες να αναζητήσουν την τύχη τους σε άλλες χώρες. Πάντως, ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους εγκαταλείποντας τη χώρα και αδιαφορώντας για τις φορολογικές συνέπειες. Κάτι που εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση ελέγχων.
Για παράδειγμα, διατηρούν το φορολογικό τους προφίλ στην Ελλάδα, εργάζονται στο εξωτερικό, χωρίς να δηλώνουν τις αμοιβές αυτές στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με έρευνες, τα τελευταία χρόνια ή διαφορετικά τα χρόνια της κρίσης περίπου 450.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει μετά το 2010.

Πολλοί είναι και οι αλλοδαποί που έφυγαν από την Ελλάδα καθώς πλέον δεν μπορούν να βρουν εργασία. Και όπως όλα δείχνουν χρόνο με το χρόνο η κατάσταση θα χειροτερεύει καθώς καμία δομική μεταρρύθμιση, κανένα σχέδιο δεν περιλαμβάνει την αναζωογόνηση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αντίθετα όλες οι μελέτες δείχνουν τη γήρανση της χώρας μας και τη δραματική μείωση του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο), ενώ θα είναι γερασμένος. Και δυστυχώς ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή οι πολίτες ηλικία 20-69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν ) θα μειωθεί από 7 εκατ. το 2015 σε 4,8-5,5 εκ το 2050.

Πως μπορώ να γίνω κάτοικος εξωτερικού;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι όσοι κατοικούν στο εξωτερικό άνω των 183 ημερών φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στη χώρα μας και όχι για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει στο μητρώο της ΔΟΥ τη μεταβολή της κατοικίας τους και τη χώρα όπου πλέον κατοικούν. Επίσης, πρέπει να ορίσουν στην Ελλάδα φορολογικό εκπρόσωπο.

α) Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας:

-Αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και

- Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

β) Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ( Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σ.Α.Δ.Φ.Ε. όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα),  ή

- Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος, ή

- Ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

γ) Σε περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλλει τα έντυπα (Μ0 − Μ1 − Μ7) και προσκομίσει εμπρόθεσμα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

δ) Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0 − Μ1 − Μ7) και προσκομίσει εμπρόθεσμα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα (Μ0 − Μ1 − Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές και η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο.

ε) Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0 − Μ1 − Μ7) και προσκομίσουν, εκπρόθεσμα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

στ) Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0 − Μ1 − Μ7) και δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

ζ) Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .

Πηγή:http://www.liberal.gr/arthro/143012/oikonomia/2017/isonmplokarounsin-sta-sunora-chiliades-ellines-pou-theloun-na-fugoun-sto-exoteriko-.html

***

Βουλγαρία: 80 τις εκατό από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ‘φαντάσματα’

Ιούνιος 6, 2017. 21:49

Σόφια.

‘Κανάλια’ από τη βόρεια Ελλάδα έχουν ‘εγκαταστήσει’ εταιρείες στη Βουλγαρία στις οποίες εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες.
Οι ελληνικές αρχές έχουν αρχίσει ελέγχους σε 70 ελληνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία για να διαπιστώσουν εάν πράγματι δραστηριοποιούνται εδώ. 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 80 τοις εκατό αυτών των επιχειρήσεων είναι εικονικές. Τα έσοδα τους αποκρύπτονται από το ελληνικό κράτος, θα τα δηλώσουν στη Βουλγαρία, όπου και θα φορολογηθούν.

Σκοπός των εταιρειών αυτών είναι να αποφύγουν τους αυξημένους φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα (29%), ώστε να είναι ανταγωνιστικές προσφέροντας χαμηλότερες τιμές. Ο εταιρικός φόρος στη Βουλγαρία είναι 10% και ο φόρος επί των μερισμάτων είναι 5%.

Ο έλεγχος που γίνεται σε αυτές τις εταιρείες σχετίζεται με τις ενέργειες των εταιρειών αυτών στη Βουλγαρία, εάν δηλαδή έχουν συνάψει συναλλαγές  στο έδαφός της. Αν δεν εντοπισθούν συναλλαγές, αυτό αυτομάτως δηλώνει ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν τους νόμιμους φόρους, σύμφωνα με τους Έλληνες επιθεωρητές οι οποίοι προσθέτουν ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο των ελέγχων.

Όπως σημειώνεται, μετά από τον έλεγχο αυτόν που γίνεται σε εταιρείες ‘φαντάσματα’ στη Βουλγαρία, το μέτρο θα εφαρμοσθεί και σε αυτούς που δηλώνουν ως έδρα την Κύπρο.

Πηγή:
(epicenter.bg)
--
The Hellenic Information Team

***


Ποιος προδίδει άραγε αυτόν τον τόπο;

Του Αλέξανδρου Ζέρβα

Τους βλέπεις πολλές φορές στο δρόμο να περνάνε δίπλα σου τρέχοντας να προλάβουν την επόμενη συνέντευξη για εύρεση εργασίας. Οι ίδιοι πιθανότατα δε διατηρούν καμιά απολύτως ελπίδα ότι σύντομα «η χώρα θα βγει από το τούνελ» μέσω της υποτιθέμενης διευθέτησης του χρέους, όπως υπαγορεύει το success story της κυβέρνησης Τσίπρα.

Από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς δεν μπορεί να δώσει βάση στους ισχυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «έρχεται να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις». Άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ζούγκλα η οποία επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασία οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μνημονιακές επιλογές, τις οποίες ολόψυχα στήριξε ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο βασικός κι αν σου αρέσει». Κάτι τέτοιο μέσες-άκρες ακούνε συνήθως δεκάδες χιλιάδες νέοι, οι οποίοι καλούνται να πουν κι «ευχαριστώ» που θα πρέπει να επιβιώσουν με μισθούς πείνας. Αυτοί ίσως για κάποιους και να θεωρούνται τυχεροί. Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι που είναι αναγκασμένοι να ζουν επί χρόνια βυθισμένοι στη «μαύρη εργασία».

Με αυτά τα δεδομένα, πολύ αμφιβάλλω αν πολλοί από αυτούς έχουν άλλη επιλογή από τη φυγή στο εξωτερικό. Αν ρωτήσετε πολλούς από εκείνους που προχώρησαν σε αυτό το βήμα, θα σας πουν ότι ήταν μάλλον μονόδρομος. Πολλώ δε μάλλον, φαντάζομαι πως κανείς από αυτούς δε θα μπορούσε να διανοηθεί πως θα κατηγορείτο για «προδοσία». 

Είναι σαφές λοιπόν πως δηλώσεις όπως αυτές του Κώστα Καζάκου είναι λογικό να ξενίζουν αλλά και να δημιουργούν σύγχυση. Όχι μόνο γιατί ο όρος «προδοσία», έχοντας φορεθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην πολιτική αντιπαράθεση, δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση σχετικά με τα τεκταινόμενα στη χώρα μας. Αλλά επειδή μπερδεύει για μια ακόμη φορά το θύτη με το θύμα.

Δε νομίζω, λοιπόν, πως επέλεξαν οι νέοι αυτής της χώρας να καταντούν καθημερινά (και υπό τη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας) αντικείμενο ακραίας εκμετάλλευσης στα χέρια κάθε επίδοξου «επενδυτή» ή «μεγαλοεπιχειρηματία». Δεν ήταν αυτοί που φρόντισαν να κατρακυλήσει ο κατώτατος μισθός, προκειμένου να κοστίζουν όσο το δυνατό πιο φτηνά. Και δεν ήταν αυτοί που φρόντισαν να απελευθερωθούν σε μεγάλο βαθμό οι ομαδικές απολύσεις, για να τους διώχνουν εν μία νυκτί χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Δε νομίζω πως μπορεί κάποιος να τους καταλογίσει ευθύνες που ακόμη κι αυτόν τον ελάχιστο μισθό τον πετσοκόβουν συνεχώς μέσω της μείωσης του αφορολόγητου.

Ίσως κάποιος να μπορούσε να τους χρεώσει ότι μοιράστηκαν «πολιτικές αυταπάτες» ή ότι οδηγήθηκαν τελικά στην παραίτηση της αποδοχής του μνημονιακού μονόδρομου. Ακόμη και κάτι τέτοιο όμως θα προϋπέθετε μια παραδοχή πως ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής νεολαίας αποτέλεσε για χρόνια την εμπροσθοφυλακή στην έμπρακτη αμφισβήτηση των πολιτικών ακραίας λιτότητας που επιβλήθηκαν από το 2010 και μετά.


Όπως κι αν το δει κανείς, είναι τόσο ασφυκτικό, από κάθε άποψη, το πλαίσιο που δημιουργείται για την πλειοψηφία των νέων (κι όχι μόνο) στη χώρα μας, ώστε χρειάζονται αλλεπάλληλες συλλογικές υπερβάσεις για να πειστούν πως μπορεί το υπάρχον αδιέξοδο να αντιστραφεί. Και στο βαθμό που αυτές δε διαφαίνονται στον ορίζοντα, θα ήταν μάλλον φρόνιμο να είμαστε όσο το δυνατό πιο φειδωλοί στις κρίσεις μας. 

Πηγή:http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/poios-prodidei-arage-ayton-ton-topo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.