Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Οπως και να το βαφτίσουν...το 3ο μνημόνιο έρχεται...


Όπως είναι γνωστό αύριο πρέπει να πληρωθεί δόση στο ΔΝΤ  ύψους 746.674.661 € απο δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα πληρωθεί και πώς...
Ας ακούσουμε τι λέει επ αυτού ο (καθ ύλην μη αρμόδιος βέβαια) κος Σκουρλέτης σήμερα το πρωΐ:
(Προσέξτε το υπονοούμενο για έξοδο απο το Ευρώ...και την διπλή γλώσσα: άλλα λέει και άλλα κάνουν...)


Τα σχόλια δικά σας...

Αλλά ας δούμε με τη βοήθεια της γλώσσας των αριθμών, τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ...

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2015

Δείτε αναλυτικά τις δόσεις όπως τις κατέγραψε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ. 
Οικονομική... ασφυξία προκαλούν στην ελληνική κυβέρνηση οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της χώρας σε συνδυασμό με τα ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα.
Η Ελλάδα καλείται μέσα στο Μάρτη να πληρώσει τεράστια ποσά για χρέη προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, αλλά και τους εταίρους, δημιουργώντας πονοκέφαλο στο Μαξίμου.


Πόσα όμως χρωστάει η χώρα μας και σε ποιους;

Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. στις 19/2/15, αναλύονται τα ποσά που χρωστά και καλείται να πληρώσει η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς επίσης και πώς ακριβώς εμφανίζεται ετησίως, μέχρι το 2054, το συνολικό δημόσιο χρέος των 315,5 δισ. ευρώ, που οφείλεται σε:
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - Δ.Ν.Τ (IMF: € 24 δισ.)
Κατόχους εντόκων γραμματίων δημοσίου (Treasury bill €15 δισ.)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΕΚΤ (ECB: € 27 δισ.)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ETΕΠ (EIB) (20,5 δις)
Ιδιώτες επενδυτές (€ 34 δισ.)
Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης (€ 53 δισ.)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΕΤΧΣ (EFSF: € 142 δισ.)

Το 2015 το σύνολο της οφειλής της Ελλάδος από δάνεια, τόκους και λήξη εντόκων γραμματίων, είναι από τα υψηλότερα, αφού εκτινάσσεται στα € 29,3 δις, εκ των οποίων τα € 7 δις στο Δ.Ν.Τ., ενώ η ανάλυση ανά ημερομηνία, πιστωτή, ποσό, περιγραφή και κόστος οφειλής είναι κατά σειρά η εξής:

-6 Μαρτίου 2015
Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%
-13 Μαρτίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,80%
-16 Μαρτίου 2015
Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-20 Μαρτίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,90%
-9 Απριλίου 2015
Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-14 Απριλίου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%
-17 Απριλίου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15%
-8 Μαΐου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00%
-12 Μαΐου 2015
Δ.Ν.Τ € 746.674.661 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-15 Μαΐου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,50%
-5 Ιουνίου 2015
Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-12 Ιουνίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15%
-16 Ιουνίου 2015
Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-19 Ιουνίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-10 Ιουλίου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,30%
-13 Ιουλίου 2015
Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-20 Ιουλίου 2015
ΕΚΤ € 2.095.880.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 3,70%
ΕΚΤ € 1.360.500.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες & εξαιρούνται από το PSI του 2012 με επιτόκιο 3,70%
ΕΤΕπ € 25.000.000 ομόλογα που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 3,70%
-7 Αυγούστου 2015
κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,75%
-20 Αυγούστου 2015
ΕΚΤ € 3.020.300.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 6,10%
ΕΚΤ € 168.000.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 6,10%
-4 Σεπτεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-14 Σεπτεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-16 Σεπτεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-21 Σεπτεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-13 Οκτωβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-7 Δεκεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-16 Δεκεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
-21 Δεκεμβρίου 2015
Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κορκίδης τόνισε: «Ο φετινός Μάρτιος αποδεικνύεται ο πλέον επιβαρημένος μήνας του έτους με υποχρεώσεις ύψους € 6,13 δισ., εκ των οποίων το € 1,53 δισ. στο Δ.Ν.Τ. [...], ενώ ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος πιο επιβαρημένος μήνας με € 5,93 δισ.. Το σύνολο οφειλών του 2015 είναι € 29,3 δις, όταν όλο το 2016 είναι € 5,6 δισ. και το 2017 είναι € 7,4 δισ., ενώ για το 2018 έχουμε υποχρεώσεις μόνο € 3,7 δις.
Στους υπόλοιπους 10 μήνες του 2015, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε 27 αποπληρωμές οφειλών, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 10% του συνολικού μας χρέους, ενώ στο τετράμηνο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, ψάχνουμε να βρούμε € 16 δισ. και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου άλλα € 10 δισ.
Αλήθεια, χωρίς κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, μπορούμε να τα καταφέρουμε; Τα συμπεράσματα των μικρομεσαίων της αγοράς, δικά μας».

 http://www.newsbomb.gr
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Πρόσθεση ασφαλώς ξέρουν όλοι...δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός οικονομολόγος για να καταλάβει οτι τα λεφτά έστω και αν "πάρουμε τη δόση" ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ...και το αναπόφευκτο 30 μνημόνιο με τους πιο σκληρούς όρους είναι προ των πυλών...αφού η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στην επιλογή της για παραμονή στην ευρωζώνη και στο ασφυκτικό πλαίσιο των τοκογλύφων-δενειστών....

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Θέμα χρόνου η συμφωνία της κυβέρνησης με τους πιστωτές 

Του Λεωνίδα Βατικιώτη

Θετικό θα είναι το μήνυμα που θα στείλει το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στην αυριανή του συνεδρίαση για την υπό εξέλιξη, πέμπτη αξιολόγηση του προγράμματος. Χωρίς να υπάρχουν μεγαλόστομες δηλώσεις που θα κηρύσσουν το αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να ανταμείψουν την ελληνική πλευρά για τις θεαματικές υποχωρήσεις της ανάβοντας, τουλάχιστον, το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης της οικονομίας, μέσω πχ της αύξησης του πλαφόν αγοράς εντόκων γραμματίων από τις τράπεζες, από τα 15 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα έμμεσης χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου. Κατά τ’ άλλα οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους δανειστές να πιέζουν διαρκώς την ελληνική πλευρά για περαιτέρω υποχωρήσεις.

Καθοριστικό ρόλο για να καμφθούν οι αντιδράσεις της ΕΕ διαδραμάτισαν οι αλλαγές στη σύνθεση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, η προσωπική ανάμιξη του έλληνα πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κι οι σαφείς υποχωρήσεις που έκαναν στην διαπραγματευτική τακτική∙ μια στροφή που αποτυπώθηκε και στα σημεία της επικείμενης συμφωνίας, όπως μέχρι τώρα έχουν διαμορφωθεί.

Το σημείο που ξεχωρίζει για την αντιδραστικότητά του, μεταξύ όσων συμφώνησε η ελληνική πλευρά με τους πιστωτές, αφορά την διαμόρφωση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στο 16%, 17% ή 18%, που θα αντικαταστήσει τους δύο υπάρχοντες συντελεστές 13% και 23%, με τον χαμηλότερο συντελεστή του 6,5% να παραμένει και τον ακόμη χαμηλότερο των νησιών, όπου ίσχυαν οι τρεις κλίμακες με μια οριζόντια μείωση της τάξης του 30%, να καταργείται. Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής ανέκαθεν ήταν σήμα κατατεθέν των νεοφιλελεύθερων φορολογικών συστημάτων, ενώ αντίθετα η ύπαρξη πολλών συντελεστών ήταν γνώρισμα μιας προοδευτικής πολιτικής με επιμέρους και διακριτές στοχεύσεις, αναγνωρίζοντας την διαφορετική φοροδοτική ικανότητα εισοδηματικών στρωμάτων και τάξεων. 

Τώρα, η διαμόρφωση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, που θα σημάνει την μετάταξη πολλών βασικών προϊόντων (όπως τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρική ενέργεια, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, κινηματογράφου και συναυλιών, εστιατόρια – καφενεία, κ.α.) από την κλίμακα του 13% στην νέα, αυξημένη κλίμακα, θα επιβαρύνει δυσανάλογα τα λαϊκά νοικοκυριά, ο προϋπολογισμός των οποίων σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα απορροφάται από αυτά τα είδη. Τα επιπλέον έσοδα, ύψους 1 δισ. ευρώ που αναμένονται, θα προέλθουν επομένως από τις τσέπες των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Από την άλλη, στην κατηγορία του 23% εντάσσονταν μέχρι στιγμής προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ήταν πρώτης ανάγκης και τα οποία προτιμούνταν περισσότερο από μεσαία κι όχι λαϊκά ή εργατικά στρώματα. Πχ, έπιπλα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, καύσιμα, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ένδυση – υπόδηση, κ.α. 

Η μείωση της έμμεσης φορολογικής επιβάρυνσης σε αυτά τα προϊόντα, αν δεν αφήσει τις τιμές πώλησης αμετακίνητες αυξάνοντας τα κέρδη εμπόρων και παραγωγών, το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει θα είναι να αυξήσει την κατανάλωση των υψηλών ή σχετικά υψηλών εισοδημάτων. Ο «αναπτυξιακός» χαρακτήρας του μέτρου έγκειται επομένως στην υποκίνηση της κατανάλωσης. Στην άλλη όψη του, ωστόσο, έχει την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων που στο εξής, με τον ενιαίο, αυξημένο ΦΠΑ, για τα ίδια προϊόντα θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερους πόρους. Ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ, που θα ισχύσει το δεύτερο εξάμηνο του 2015, θα συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση φορολογικό νομοσχέδιο μαζί με ό,τι άλλο ζητήσουν οι «θεσμοί».

Μαζί με τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ η κυβέρνηση φέρεται να έχει συμφωνήσει σε αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα με την κατάργηση (για αρχή) των πρόωρων συντάξεων, διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων και μέτρα απελευθέρωσης των αγορών με τα οποία συνεχίζει να αναπαράγει τις εμμονές των νεοφιλελεύθερων για τις κλειστές αγορές που αποτελούν, υποτίθεται, εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη.

Δημιουργώντας τους όρους για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης, προς όφελος των πιστωτών, ανοίγει αυτόματα η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, όπως περιγραφόταν στην απόφαση του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης του Νοεμβρίου του 2012 και πιο πρόσφατα τον Φεβρουάριο του 2015. Δεδομένης της απροθυμίας του ΔΝΤ να συνεχίσει να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα (πόσεις παραβιάσεις του καταστατικού και των αρχών λειτουργίας του μπορεί να σηκώσει ένας διεθνής οργανισμός;) επί τάπητος έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα η εξαγορά των 19 δισ. που οφείλει η Ελλάδα στον διεθνή οργανισμό όπως επίσης και των 27 δισ. που κατέχει η ΕΚΤ, υπό τη μορφή ομολόγων, μέσω ενός νέου δανείου. Μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να απαντά στο αγωνιώδες ερώτημα για το που θα βρεθούν τα χρήματα να καλυφθούν οι δανειακές υποχρεώσεις του καλοκαιριού, δεν υπάρχει ωστόσο αμφιβολία πως το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της υπερχρέωσης και της φτώχειας, καθώς το νέο δάνειο θα συνοδεύεται από μέτρα λιτότητας, όπως ακριβώς συνέβη το 2010 και το 2012.

[Πριν, 10 Μαΐου 2015]

Πηγή:https://leonidasvatikiotis.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.