Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Marcus Papadopoulos*: The US plan for Macedonia: Keep Serbia down and Russia out


Published time: 7 Mar, 2017

The role of the United States in the breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia is often overlooked by people who are critical of Washington’s intervention in the internal affairs of independent, sovereign countries.

For it was in the former Yugoslavia that the precedent was set for future American intervention in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria. Croatia, Bosnia, and Kosovo provided the launch pad for the West’s concept of humanitarian intervention, which, in reality, is a pretext for safeguarding and enhancing US global hegemony.

However, intervention by Washington in the Balkans in the 1990s served a more immediate objective for the Americans. While Otto von Bismarck, the legendary first Chancellor of Germany, scoffed at the notion of intervening in the Balkans, having said that the region is “not worth the bones of a single Pomeranian grenadier,” the US took a decidedly different view on the matter.

For Washington, helping to break up Yugoslavia would not only create client states for the US but would also, at best, keep Russia out of the Balkans, or, at worst, limit Russian influence in the region (historically, Russia has close connections there based on pan-Slavism and the Orthodox faith).

Το τέλος της εθνικής άμυνας και της πατριωτικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων...


Του Δημήτρη Καζάκη

Το τέλος της εθνικής άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας προσυπέγραψε η κυβέρ-νηση Τσίπρα κατά την τελευταία σύνοδο των υπουργών εξωτερικών και άμυνας της Ευρω-παϊκής Ένωσης. Η σύνοδος αυτή συνήλθε την Δευτέρα που μας πέρασε, 6 του μηνός και αποφάσισε την ίδρυση ενός ειδικού στρατηγείου, που ονόμασε Στρατιωτικό Σχεδιασμό και Ικανότητα Εφαρμογής (Military Planning and Conduct Capability - MPCC).

To στρατηγείο αυτό θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών. Ο Γενικός Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ θα είναι ο Διευθυντής του MPCC και υπό την ιδιότητα αυτή θα αναλάβει τη διοίκηση των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών, οι οποίες επί του παρόντος αφορούν αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ στη Σομαλία, την Κεντρική Αφρική και το Μάλι.

Η ενιαία διοίκηση των στρατιωτικών αποστολών εκτός ΕΕ είναι το πρώτο βήμα για την ενοποίηση της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μελών στο πλαίσιο της δημιουργία ενός "ευρωστρατού". Και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε να προωθηθούν άμεσα από τους εταίρους τα κάτωθι: