Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Η ρεαλιστική δυνατότητα για την Ενδογενή Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας


Του Αλέξανδρου Οικονομίδη*

Την περασμένη εβδομάδα, σε παρέμβασή του για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, σ’ αυτόν τον χώρο, ο σύντροφος Ποταμιάνος επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις; Σημαίνει αποδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού μοντέλου… Διαλύω δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

H τελευταία μελέτη της Task Force (δηλαδή της τρόικας) με θέμα: Ανάπτυξη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα (24 Σεπτεμβρίου 2014) περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις προτάσεις που έχουν θέσει τα αρμόδια Τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είναι στα αλήθεια αυτό που θα έπρεπε να μας διαφοροποιεί;
Μα πολύ απλά η λέξη και η σημασία «ενδογενής».
Εκεί δυστυχώς είναι το μεγάλο έλλειμμα του λόγου της σημερινής Αριστεράς.

Γιατί είναι σήμερα αναγκαία η Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση; Το κύριο ζητούμενο της αυριανής μέρας, είναι το Πώς η ελληνική κοινωνία θα ξανα-σταθεί στα πόδια της.