Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Καιρός να τελειώνουμε με τη ΜΑΦΙΑ...ή τώρα ή ποτέ!!!


Γράφει ο μοναξερός*

Χρόνια τώρα ακούς να σου λένε:


Ο ΕΞΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ…
(στην πιάτσα:"ο κινέζος")

Κώστας Σημίτης το 2002 όταν μας έχωνε στην ευρωζώνη: «Με το ευρώ γίνεται παράλληλα η ελληνική οικονομία πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική στην αξιοποίηση της συμμετοχής μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Αποκτά νέες δυνατότητες στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην πραγματική αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων».