Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Οι εντιμότατοι εταίροι μας


Του Ιάκωβου Ιωάννου
Η ευρωπαϊκή φοροδιαφυγή στο απόγειο, όταν η Ελλάδα διώκει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ακόμη το θράσος να παραμένουν σε μία εμπόλεμη ζώνη – ενώ η έλευση ενός δικτατορικού καθεστώτος είναι πιθανότερη από ποτέ  
«Οι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνεχώς παραβλέπουν πως η συναναστροφή/συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα, αποδεικνύεται απαρέγκλιτα μοιραίο λάθος – ανεξάρτητα από χρόνο, τόπο και συνθήκες.  O ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό» (C. Cipolla).

Άποψη

Νέα επιτυχία της Γερμανίας. Αυτή τη φορά βέβαια δεν κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση αλλά τη δεύτερη – πίσω από το Λουξεμβούργο, ο πρώην πρωθυπουργός του οποίου και σήμερα πρόεδρος της Κομισιόν ήταν
(α)  αφενός μεν αυτός που μας είπε το 2009 πως «Το παιχνίδι τελείωσε», τοποθετώντας τα θεμέλια της ελληνικής κρίσης χρέους – ενώ μας κατηγόρησε για παραποιημένα στοιχεία με στόχο την είσοδο μας στην Ευρωζώνη (όπου «βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας«, αφού τελικά μας οδήγησε στο ικρίωμα),

Έρχεται η στρατοχωροφυλακή


Εξαιρετικά αποκαλυπτική για τις πραγματικές αυταρχικές προθέσεις και τους τρομοκρατικούς σχεδιασμούς της επικίνδυνης, δολοφονικής, μνημονιακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η ημερίδα «Η εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές» της αντιδραστικής-υπερσυντηρητικής δεξαμενής σκέψης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ). Μεταξύ του κοινού που την παρακολούθησαν αρκετά στελέχη της ΕΛΑΣ και των ΕΔ.

Επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της εμπλοκής δυνάμεων του στρατού στην καταδίωξη δραπετών στην ελληνική ύπαιθρο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται η δημιουργία μιας “στρατοχωροφυλακής”.

Σύμφωνα με την αρθρογραφία «ανάμεσα στα πολλά που ακούστηκαν από τους ομιλητές ήταν και προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στις Ένοπλες Δυνάμεις να δημιουργήσουν ειδικές μονάδες που θα μπορούσαν να επέμβουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης υπήρξαν σκέψεις που εκφράστηκαν για την “στρατιωτικοποίηση” της ΕΛΑΣ, σ΄ ότι αφορά στην παρουσία μονάδων της στα σύνορα».

Η ευθανασία του ενυπόθηκου ωφειλέτη

Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Είναι γνωστή η -τολμηρή στην εποχή της (1923)- τοποθέτηση του Κέινς υπέρ της «ευθανασίας του ραντιέρη», ήτοι του εισοδηματία που ζει από τους τόκους των αποταμιεύσεών του. Ο Κέινς πρότεινε μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού που θα καθιστούσαν όσο γίνεται πιο περιττούς τους εισοδηματίες του τόκου. Η κυβέρνηση βρίσκεται στον αντίποδα ακόμη κι αυτής της μετριοπαθούς «εισήγησης». Αντί της ευθανασίας του ραντιέρη, ανοίγει το δρόμο για την ευθανασία του ιδιοκτήτη πρώτης κατοικίας.  

Για πρώτη φορά από το 2010, οπότε θε­σπί­στη­κε ο Νόμος Κα­τσέ­λη προ­σφέ­ρο­ντας μια ελά­χι­στη προ­στα­σία στα υπερ­χρε­ω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά, ανοί­γει ο δρό­μος για μα­ζι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς ακι­νή­των. Το πά­γω­μα των πλει­στη­ρια­σμών ανε­στά­λη ορι­στι­κά από 1/11. Η κυ­βέρ­νη­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι υπάρ­χει άτυπη συμ­φω­νία με τις τρά­πε­ζες για απο­φυ­γή πλει­στη­ρια­σμών μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι τότε, όμως, και εν­δε­χο­μέ­νως πριν την έναρ­ξη της πρώ­της αξιο­λό­γη­σης (15/11), θα πρέ­πει να έχει κα­τα­λή­ξει σε συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές για το δρα­στι­κό πε­ριο­ρι­σμό των όρων προ­στα­σί­ας, με μεί­ω­ση των ορίων αντι­κει­με­νι­κής αξίας πρώ­της κα­τοι­κί­ας και προ­σθή­κη κρι­τη­ρί­ων ει­σο­δή­μα­τος και ύψους οφει­λής.