Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Το ΕΠΑΜ για το προσφυγικό ζήτημα

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ, δημοσιοποιεί την Εσωτερική Ενημέρωση - Επιστολή, στο ζήτημα του προσφυγικού και της αντιμετώπισης - διαχείρισής του, που εστάλη προς τα μέλη στις 2 Μαρτίου 2016.

Η απόφαση για την δημοσιοποίηση της Εσωτερικής Επιστολής, έρχεται να αποκαταστήσει δημόσια την θέση και την τοποθέτηση του ΕΠΑΜ για το προσφυγικό, απέναντι στις προσπάθειες σπίλωσης του Μετώπου και την δημιουργία συγκεκριμένων εντυπώσεων προς την κοινή γνώμη, που σκοπό έχουν να φαλκιδεύσουν τον πατριωτικό - δημοκρατικό χαρακτήρα της Οργάνωσης.

Έρχεται προς επίρρωση και συνέχεια όλων των προηγούμενων Ανακοινώσεων και δημόσιων θέσεων του ΕΠΑΜ για το προσφυγικό, και ιδιαίτερα του Ψηφίσματος του 4ου Συνεδρίου για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ
27 Μαρτίου 2016

Εσωτερική Ενημέρωση προς όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ για το προσφυγικό

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές.

Στο επόμενο διάστημα, η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα, λόγω των μεταναστευτικών ροών, προσφύγων και άλλων.