Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ


Μια από τις ελπιδοφόρες δεσμεύσεις της παρούσας Κυβέρνησης ήταν η υπόσχεση νομοθέτησης πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και περαιτέρω η υπόσχεση νομοθέτησης πλαισίου προστασίας της περιουσίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Επειδή τούτο δεν συνέβη, από τον Σεπτέμβριο του 2016 παρατηρείται μια εντατικοποίηση αντιδράσεων διαφόρων κοινωνικών ομάδων εναντίον των πλειστηριασμών, με εξιλαστήρια θύματα τους συμβολαιογράφους.
Εδώ να διευκρινιστεί ότι ο συμβολαιογράφος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός, ενεργεί στον πλειστηριασμό ως υπάλληλος της Πολιτείας, ενδεδυμένος με δημόσια εξουσία ώστε να επιβλέψει την απόλυτη τήρηση του Νόμου κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού.
Η διενέργεια δεν αποτελεί επιλογή του συμβολαιογράφου, αντιθέτως, η μη διενέργεια από δική του βούληση, στοιχειοθετεί παράβαση καθήκοντος με τις ανάλογες ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες.

Παρ’όλα αυτά, σε μια προσπάθεια αναπλήρωσης της απούσας Κυβέρνησης, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε αρχικά την αποχή από τους πλειστηριασμούς γενικά και σταδιακά από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Οι εν λόγω αποφάσεις δεν είχαν αποτέλεσμα στην ουσία του προβλήματος αφού από τη μια η Κυβέρνηση συνέχισε να μην νομοθετεί παρά τις ανωτέρω δεσμεύσεις της, από την άλλη οι κοινωνικές ομάδες συνέχισαν να στοχοποιούν τους συμβολαιογράφους ως «υπαίτιους» για όποιον πλειστηριασμό διενεργείτο.

Εντός του εν λόγω περιβάλλοντος, ξαφνικά το μήνα Φεβρουάριο του 2017 ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνει στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω του ex ufficio προέδρου αυτής, προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, ότι έχει συμφωνήσει με την τρόικα τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδριάζει αρχές του μηνός Μαρτίου του 2017, για να αξιολογήσει την ανακοίνωση του Υπουργού.
Εκεί διαπιστώνεται:
α) ότι η διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα δεν λύνει το πρόβλημα της πρώτης κατοικίας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,β) ο Υπουργός θέλει να μεταθέσει την ΕΥΘΥΝΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών στους εννέα (9) συμβολαιογραφικούς συλλόγους της Χώρας καιγ) ότι ο Υπουργός θα επιλέξει την ανάδοχο εταιρεία και ότι το έργο Δελτίο Τύπου σελίδα 3 έχει κοστολογηθεί στις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.Με δεδομένο ότι οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάποιοι σε προφανή συνεννόηση με τον Υπουργό φρόντισαν να «σπάσει» το έργο σε εννέα (9) υποέργα των είκο- σι χιλιάδων (20.000) ευρώ το καθένα, ώστε να μην χρειάζεται διαγωνισμός κατά το δημόσιο λογιστικό, αλλά να μπορεί να γίνει με απ’ευθείας ανάθεση από κάθε σύλλογο.
Προσοχή: πρόκειται για το ίδιο έργο (ηλεκτρονική πλατφόρμα) με τους ίδιους εργοδότες (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) και τον ίδιο ανάδοχο.
Είναι ευνόητο ότι η πλειοψηφία της Συντονιστικής αντέδρασε σε αυτή τη μόχλευση, για το επιπλέον γεγονός ότι επεδείχθη από τον Υπουργό η εταιρεία Newsphone Hellas, ως η μόνη κατάλληλη.
Επί αυτών υπεβλήθη υπό τεσσάρων (4) συμβολαιογραφικών συλλόγων ερώτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής, ειπώθηκε ότι η ανωτέρω μόχλευση δεν είναι νόμιμη αλλά η απάντηση θα αργήσει να εκδοθεί διότι «ασκούνται πιέσεις».
Επιπλέον, εστάλη στην ανάδοχο εταιρεία από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κερκύρας μια σειρά παρατηρήσεων επί του σχεδίου συμβάσεως, παρατηρήσεις οι οποίες απεδείκνυαν το μη νόμιμο της συμβάσεως, μαζί με μια σειρά παρατηρήσεων από τις οποίες προέκυπτε το παράλογο του να μην έχει την ευθύνη λειτουργίας, την εποπτεία και την ιδιοκτησία της πλατφόρμας το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντί απαντήσεως, νύκτωρ η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου για την παιδεία (!) με την οποία αποδόμησε ένα προς ένα τα επιχειρήματα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κερκύρας, τροποποιώντας το άρθρο 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων και προσθέτοντας νέο άρθρο (98Α ) στον ίδιο Κώδικα, καθιστώντας στην ουσία την όλη διαδικασία νομιμότατη.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί...

Στο εν λόγω Σ/Ν περιελήφθη και τροπολογία δια της οποίας καταργήθηκε (απολύθηκε) ο βοηθός νομικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (προφανώς ως «μη συμμορφωθείς προς τας πιέσεις»).
Είναι περιττό να αναφερθεί ότι για την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων ουδεμία επικοινωνία προηγήθηκε με τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα μια απόφαση της Συντονιστικής του έτους 2013 σχετική με το άρθρο 98 του Κώδικα στα πλαίσια της ευρύτερης αναθεώρησης του Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία προσπάθησε τότε να σώσει τα αποθεματικά των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων (αποθεματικά τα οποία δημιουργήθηκαν από συνδρομές των συμβολαιογράφων και όχι από κρατική επιχορήγηση) εν όψει του «σκουπίσματος» των αποθεματικών των ταμείων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από την τότε Κυβέρνηση Δελτίο Τύπου σελίδα 5 και ουδεμία σχέση είχε με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Άλλωστε είχαμε ήδη την πικρή εμπειρία της εν μια νυκτί υφαρπαγής του αποθεματικού του ειδικού λογαριασμού της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Φυσικά, η όλη αναθεώρηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων έκτοτε εγκαταλήφθηκε και ποτέ δεν απέκτησε τη μορφή τυπικού νόμου, ουδείς οίδε γιατί.
Με τις ίδιες «νομοθετικές» προβλέψεις τέθηκε και προθεσμία στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους (έως την 1/9/2017) να έχουν υπογράψει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και να έχουν εκπαιδεύσει τα μέλη τους, άλλως τα μέλη όσων συλλόγων δεν δεχτούν να προσχωρήσουν στη σύμβαση θα πιστοποιούνται από το σύλλογο των Αθηνών.
Να λεχθεί εδώ ότι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών όχι μόνο θα υπογράψει τη σύμβαση σύμφωνα με εξουσιοδότηση που, κατά δήλωση του προέδρου του Συλλόγου των Αθηνών, έχει λάβει από το Δ.Σ. του Συλλόγου (sic) αλλά και θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το εν λόγω έργο (ηλεκτρονική πλατφόρμα) αφού με την τροποποίηση του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων εξαλείφθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας των συμβάσεων που συνάπτονται από τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, συνεπώς αυτές εφ’εξής θα γίνονται με απ’ευθείας αναθέσεις μη εμπίπτουσες στο δημόσιο λογιστικό.

Σ’εμάς, που ως ενεργοί πολίτες ενημερωνόμαστε για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, έγινε σαφές ότι αρχές του έτους 2017 υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 6 δις ευρώ.
Αναρωτιώμαστε αν από το πλεόνασμα αυτό θα ήταν μεγάλη σπατάλη να «προικοδοτηθεί» το Υπουργείο Δικαιοσύνης με 200.000 ευρώ προκειμένου να δημιουργήσει την περιβόητη ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία είχε συμφωνήσει με την τρόικα ο Υπουργός.
Ως Σύλλογοι αλλά και ως Συντονιστική απευθυνθήκαμε στην φυσική μας προϊσταμένη Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κυνικά μας ενημέρωσε ότι «κάθε επάγγελμα έχει τα ρίσκα του».
Ανάλογη ήταν η απάντηση που λάβαμε από την εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ουδεμία δήλωση έγινε τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την εν γένει αντιπολίτευση αλλά και γενικώς από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για το θλιβερό φαινόμενο που διαδραματίζεται στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων της Χώρας κάθε Τετάρτη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η δε Κυβέρνηση δεν σταμάτησε στην παράλειψη εκδόσεως οποιασδήποτε ανακοίνωσης αλλά δια στόματος της Υπουργού κ. Φωτίου, μας δήλωσε ότι είναι υπέρ των συλλογικοτήτων που σταματούν τους πλειστηριασμούς, λες και κυβερνάνε οι συμβολαιογράφοι αυτή τη Χώρα.

Για όλα τα παραπάνω, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κερκύρας:

1. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση για την εγκληματική παράλειψη νομοθετήσεως στην κατεύθυνση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
2. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση για την εγκληματική παράλειψη νομοθετήσεως στην κατεύθυνση της προστασίας της περιουσίας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
3. Καταγγέλλει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την απεμπόλιση του δημοσίου χαρακτήρα του πλειστηριασμού και την απόδοση του σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με ειδική μνεία στο άρθρο 959Α του ΚΠολΔ ότι το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη έχει
4. Καταγγέλλει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη μόχλευση της απ’ ευθείας ανάθεσης σε ανάδοχο εταιρεία με την ύπουλη τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων
5. Καταγγέλλει τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη για το δημόσιο διασυρμό που υφίστανται κάθε Τετάρτη οι συμβολαιογράφοι στα Ειρηνοδικεία τη Χώρας
6. Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έστω και τη δωδεκάτη ώρα, να αναλάβει τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών, καθιστώντας με Νόμο το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκλειστικό κύριο, διαχειριστή και υπεύθυνο της διαδικασίας
7. Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αναθεωρήσει το άρθρο 959Α και τις σχετικές ΥΑ κατόπιν ενδελεχούς διαλόγου με τους επιστημονικούς φορείς (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Δικηγορικοί Δελτίο Τύπου σελίδα 8 Σύλλογοι, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών), προκειμένου να μην μεταβληθούν οι πλειστηριασμοί σε ένα «Βατερλώ» ισάξιο του Κτηματολογίου, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω κάποιος παλαιότερος Υπουργός Δικαιοσύνης το παρέδωσε στο ΥΠΕΚΑ έναντι του αναλόγου «τιμήματος»
8. Επιφυλάσσεται για τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ενάντια στις παραπάνω τροπολογίες και δεσμεύσεις υποτέλειας.

Κέρκυρα 21/8/2017

...//...


Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κερκύρας (Σ.Σ.Ε.Κ.), με την από 21/8/2017 πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, ξεμπροστιάζει όλο το διαπλεκόμενο παρασκήνιο μιας θλιβερής κυβέρνησης που προκειμένου να εφαρμόσει πιστά τις εντολές των δανειστών και του ευρωσυστήματος, δεν διστάζει να παραδώσει την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού βορά στα χέρια των τοκογλύφων. Το αποκαλυπτικό παρασκήνιο αφορά τις μεθοδεύσεις που ακολούθησε η κυβέρνηση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μετά από τη συμφωνία της με τους αποκαλούμενους «θεσμούς» να δεχθεί τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Τί διαπιστώνει κανείς από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της εν λόγω ανακοίνωσης;

- Τη διαπλοκή κυβέρνησης & ιδιωτικού τομέα με συγκεκριμένη εταιρεία για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και την απόφασή της να ανατεθεί το έργο στον ανάδοχο χωρίς δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. 
- Το «σπάσιμο» του έργου σε 9 υποέργα των 20.000€ το καθένα, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η απ’ ευθείας ανάθεση. 
- Τη μετάθεση του κόστους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στους 9 συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, με τη σύμφωνη γνώμη πολλών προέδρων τους να χρηματοδοτήσουν οι σύλλογοί τους κάθε «υποέργο» της επένδυσης, υπογράφοντας σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
- Το τελείως παράνομο των ενεργειών της κυβέρνησης που για να τις επιβάλλει άσκησε πιέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, φτάνοντας μέχρι την απόλυση του βοηθού νομικού συμβούλου της ΑΑΔΣ λόγω μη συμμορφώσεώς του στις ανομίες.
- Τις κατάπτυστες ίντριγκες της κυβέρνησης που προκειμένου να νομιμοποιήσει την έκνομη αυτή και πρωτοφανή ενέργεια, τροποποίησε τον Κώδικα των Συμβολαιογράφων προσθέτοντας εμβόλιμα νέο άρθρο (το 98Α), με τροπολογία που πέρασε στο Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία.
- Την εξάλειψη για τον ίδιο λόγο και με την ίδια τροπολογία του δημόσιου χαρακτήρα των συμβάσεων που συνάπτονται από τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, έτσι ώστε από τούδε και στο εξής να γίνονται με απ’ ευθείας αναθέσεις που δεν εμπίπτουν στο δημόσιο λογιστικό.
- Τη συνενοχή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της Αρχής Προστασίας του Πολίτη που επέδειξαν αδιαφορία στις καταγγελίες του Σ.Σ.Ε.Κ. για όλες τις πιο πάνω μεθοδεύσεις. 
- Τον εξευτελισμό των περισσότερων συμβολαιογραφικών συλλόγων στα μάτια της κοινής γνώμης, αφού με ευθύνη των προεδρείων τους να συμβάλλουν οικονομικά στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δίνουν σε όλους την εντύπωση ότι μετατρέπονται από ενώσεις δημόσιων λειτουργών σε αστικές εταιρείες που επενδύουν στην κερδοφορία τους. 
- Την άμεση συνέργεια του προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, που δήλωσε την ανάληψη της χρηματοδότησης εξ ολοκλήρου από το σύλλογό του, διασφαλίζοντας έτσι ότι το έργο θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις, τις αρνήσεις ή τη μη συμμετοχή των κατά τόπους συμβολαιογραφικών συλλόγων.
- Τον εκβιασμό από την κυβέρνηση προς τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους να έχουν υπογράψει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την 1/9/2017, ειδάλλως τα μέλη τους που μετέχουν στους πλειστηριασμούς θα πιστοποιούνται από το σύλλογο των Αθηνών! 
Και μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα της παρανομίας και της ίντριγκας χάριν των δανειστών και με στόχο την υφαρπαγή της περιουσίας του ελληνικού λαού, έχουμε τη διπλοπροσωπία και την υποκρισία της κυβέρνησης που δια στόματος της αναπλ. υπουργού κας Φωτίου, δηλώνει… ένθερμη οπαδός του «κινήματος κατά των εξώσεων και των δανείων»! 

Οι πλειστηριασμοί και η αρπαγή της ακίνητης περιουσίας των πολιτών σε περίοδο οικονομικής, νομικής και κανονιστικής κατοχής της χώρας, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τον οικονομικό δωσιλογισμό και το οργανωμένο έγκλημα των μαυραγοριτών  της ναζιστικής κατοχής. Οι λίγοι στον αριθμό συμβολαιογράφοι ανά την Ελλάδα που επέλεξαν, σ’ αυτές τις συνθήκες, ως μέσο προσπορισμού οφέλους τους πλειστηριασμούς με επισπεύδοντες τις τράπεζες και τους κρατικούς φορείς, όπως και η ένθερμη υποστήριξη των προεδρείων πολλών συλλόγων τους σ’ αυτήν τη δραστηριότητα, εξευτελίζουν το λειτούργημα του συμβολαιογράφου, δίνοντας άλλοθι παράλληλα στην κυβέρνηση που μεταθέτει σ’ αυτούς την ευθύνη και την οργή του ελληνικού λαού.

Καλούμε τους συμβολαιογράφους ανά την Ελλάδα ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα των συναδέλφων τους της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης απέναντι στη χρηματοδότηση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Οι πρώτοι όρθωσαν το ανάστημά τους μέσω του Δ.Σ. και του προεδρείου του συλλόγου τους καταγγέλλοντας τις παρανομίες της κυβέρνησης. Οι δεύτεροι, καλώντας τους συναδέλφους τους σε γενική συνέλευση, ανέτρεψαν με συντριπτική πλειοψηφία τις αρχικές συμφωνίες του Δ.Σ. του συλλόγου τους, παγώνοντας κάθε πλειστηριασμό μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου που θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις. 

Καλούμε τους συμβολαιογράφους ανά την Ελλάδα να μην δεχθούν τον εκβιασμό της κυβέρνησης και να ανατρέψουν, με μαζικές συνελεύσεις, τις αποφάσεις των Δ.Σ. των συλλόγων τους που αποδέχθηκαν να υπογράψουν σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών.

Καλούμε τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβαση, να αρνηθούν να το κάνουν αδιαφορώντας για τους εκβιασμούς της κυβέρνησης. Υπόλογοι είναι απέναντι στην πλειοψηφία των μελών τους και όχι σε λίγους συναδέλφους τους που εξευτελίζουν το λειτούργημα και κερδοσκοπούν από τη δυστυχία του ελληνικού λαού.

Καλούμε κάθε έντιμο συμβολαιογράφο που σέβεται το λειτούργημά του και τον εαυτό του, να συμπαραταχθεί με τον ελληνικό λαό και να εμποδίσει με κάθε τρόπο την λεηλασία της περιουσίας του από τις δυνάμεις της σύγχρονης κατοχής και τους συνεργάτες τους.

Το Ε.ΠΑ.Μ. καταγγέλλει τις παράνομες, αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες των διοικήσεων των συμβολαιογραφικών συλλόγων που συμπράττουν με το καθεστώς και υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία τους, αντίστοιχη με εκείνη των δωσίλογων συναδέλφων τους της ναζιστικής κατοχής. Προειδοποιεί πως από τον Σεπτέμβριο θα είναι και πάλι μπροστάρης στον αγώνα για να αποτρέψει κάθε απόπειρα πλειστηριασμού ιδιωτικής περιουσίας, είτε διεξάγεται στα ειρηνοδικεία είτε με ηλεκτρονική μορφή. 

Το Ε.ΠΑ.Μ., κάνοντας το καθήκον του απέναντι στο λαό και την πατρίδα, καταγγέλλει την παράνομη και αντισυνταγματική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ακίνητης περιουσίας και υπενθυμίζει ξεκάθαρα και προς όλους την υπόσχεσή του πως όλες οι περιουσίες που πλειστηριάστηκαν στα χρόνια της μνημονιακής κατοχής, θα επιστρέψουν πίσω στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους αμέσως με την αποκατάσταση της νομιμότητας στην πατρίδα μας  και την  ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017


  Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.Π.Α.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.