Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Η Γαλλία αναλαμβάνει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, τους φόρους και τις ιδιωτικοποιήσεις-το πλήρες κείμενο


Του Νίκου Ρούσση 

Υπό Γαλλική κηδεμονία, βρίκεται από σήμερα η Ελλάδα μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε χθες. Με τη συμφωνία αυτή η Γαλλία αναλαμβάνει τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και τις ιδιωτικοποίησεις. Ο ρόλος της θα είναι να σχεδιάσει τις μεταρρυθμίσεις και να συμμετέχει στην υλοποίηση τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και μέσω της αποστολής μόνιμων Γάλλων τεχνοκρατών αλλά και άλλων που θα επισκέπτονται τακτικά την Αθήνα.

Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και εκ μέρους της Γαλλικής ο Υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν, με την παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση με μετακινήσεις υπαλλήλων, σύνδεση αμοιβής και αποτελεσματικότητας για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλαγή των μισθών και των μη μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, διαφάνεια στις υπουργικές αποφάσεις και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και άμεση πρόσβαση των πολιτών στα φορολογικά τους στοιχεία.

Προβλέπει επίσης την παροχή τεχνογνωσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την σύλληψη της μεγάλης φοροδιαφυγής, την πραγματοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

Τόσο από ελληνικής όσο και από γαλλικής πλευράς, θα οριστούν δυο ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ενημερώνουν αντιστοίχως τις ελληνικές και τις γαλλικές αρχές για την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας (με δική μας μετάφραση διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει δώσει στη δημοσιότητα) έχει ως εξής:

Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για μια εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δημοκρατία

Στόχοι:

Με βάση τις μακροχρόνιες ιστορικές σχέσεις και ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, και με βάση το κοινό συμφέρον και τη δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέλαμε να παρατείνουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας για τις μεταρρυθμίσεις.

Η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση του οικονομικού και δημοσιονομικού τοπίου και για το ξεκλείδωμα της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το υψηλού επιπέδου μνημόνιο αποσκοπεί στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Ελλάδας να αναπτύξει και να εφαρμόσει φιλόδοξη στρατηγική μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τη γενική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και στην προθυμία της Γαλλίας να παραμείνει μια μεταρρύθμιστική εταίρος για την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια.

Αμοιβαίο συμφέρον μας είναι να πραγματοποιήσουμε βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στη δημόσια διοίκηση τους, και να συμβάλουμε στην απελευθέρωση της ανάπτυξης.

Αυτή η εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις βασίζεται στα εξής: i) την αμοιβαία κατανόηση σχετικά με τις μεθόδους εργασίας ii) το σχεδιασμό και την οικειοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και επιτόπου, σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών iii) τη συνοχή και τη συνεργασία στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη στήριξη στην Ελλάδα . Η επιθυμία να δούμε εκ νέου την Ελλάδα στο δρόμο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών, των γαλλικών αρχών και της Επιτροπής, μέσω του Μηχανισμού Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω δράσης.

Τομείς:

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη μέλη που ενεργούν ως εταίροι μεταρρύθμισης, η Γαλλία και η Ελλάδα επιθυμούν να αναπτύξουν τη συνεργασία τους για τη μεταρρύθμιση ιδίως στους ακόλουθους τομείς, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της δημιουργίας δυνατοτήτων. Οι τομείς αυτοί έχουν επιλεγεί για:

α) τη σημασία τους για μια βιώσιμη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Ελλάδας προς μια πιο αποτελεσματική και ικανή διοίκηση και τον κρίσιμο ρόλο τους για την ανοικοδόμηση του φορολογικού τοπίου, την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος, την απελευθέρωση της ανάπτυξης αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική διοίκηση

 β) τη γνωστή, καθιερωμένη και αναγνωρισμένη Γαλλική εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.

Μεταρρύθμιση της Κεντρικής Διοίκησης

Η Γαλλία θα παράσχει βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω της μακροχρόνιας παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην Αθήνα, για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης και ειδικότερα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

-Βελτίωση της διακυβέρνησης, ιδίως ενισχύοντας την ικανότητα διυπουργικού συντονισμού (καλύτερος προγραμματισμός, παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανάπτυξη της δυνατότητας διαιτησίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) και την πιλοτική εφαρμογή της μεταρρύθμισης (ενίσχυση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων και τη δημιουργία ενός δικτύου μεταρρυθμίσεων).

-εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών (μετάβαση από ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στη δομή σε ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στις υπηρεσίες) βοήθεια προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (MIAR) για να συντονίσει την μετάβαση προς την απλοποίηση των συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων που εμπλέκονται, για να αυξήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες περιλαμβάνοντας μια πιο αποτελεσματική υπηρεσία μίας στάσης (τύπου ΚΕΠ), και για να αναθεωρήσει τους στόχους των παρεχομένων υπηρεσιών.

-Βελτίωση της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: επανασχεδιασμός του συστήματος των μισθών σε σχέση με μια νέα κατάταξη του “Κλαδικού” συστήματος, αναθεώρηση των μη μισθολογικών παροχών, αναθεώρηση του συστήματος επιλογής των κορυφαίων στελεχών, εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση για κορυφαία στελέχη, ανάπτυξη ενός συστήματος κινητικότητας που βασίζεται στη χρήση των περιγραφών θέσεων εργασίας, οικοδόμηση ενός μόνιμου εργαλείου ανακατανομής χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέει τη ζήτηση με την προσφορά και τέλος, βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων με βάση τον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

-Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας: ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, βελτίωση του συστήματος για τη διαφάνεια των δημοσίων εγγράφων και αποφάσεων.

-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: βοήθεια για την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από την κυβέρνηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ορθών πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνέχιση της στενής συνεργασίας με τους εταίρους που συμμετέχουν ήδη σε αυτόν τον τομέα, εφαρμογή των πολιτικών της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανάπτυξη των έργων πληροφορικής , ανάπτυξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα στον δημόσιο τομέα.

-διαχείριση των αλλαγών: υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής).

Φορολογική Μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ελληνικών αρχών και με την επιφύλαξη του βαθμού της θεσμικής αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η Γαλλία ανέλαβε την υποχρέωση να ενισχύσει την τεχνική υποστήριξη της στον τομέα της φορολογίας, σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση .

Όσον αφορά το πεδίο φορολογικού ελέγχου

-Με την επιδίωξη ad-hoc τεχνικής βοήθειας μέσω των αποστολών βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα του επαγγελματισμού του φορολογικού ελέγχου των φορολογούμενων υψηλού πλούτου και για τους συναφείς εσωτερικούς ελέγχους.

-Με την εξέταση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, της πιθανής δημιουργίας ενός εθελοντικού μηχανισμού αποκάλυψης των off-shore λογαριασμών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων.

-Με την παροχή στην Ελλάδα, από την 1η Δεκεμβρίου 2015, ενός μακροπρόθεσμου εμπειρογνώμονα που ειδικεύεται στο φορολογικό έλεγχο, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων συμβούλων που στελεχώνουν το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών .

Όσον αφορά στα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης

Παροχή της εμπειρίας της Γαλλίας για τη δημιουργία ενός εργαλείου για την πρόσβαση στην φορολογική νομοθεσία και στα διοικητικά έγγραφα, που θα επιτρέπει στους Έλληνες φορολογούμενους και τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτική και πλήρη τεκμηρίωση φόρου.

-Ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τα θέματα των εσωτερικών ελέγχων και τον έλεγχο των κινδύνων, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά όπως απαιτείται διεθνώς και να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών.

Τέλος, η Γαλλία προτίθεται να συνοδεύονται οι μεταρρυθμίσεις αυτές με τη σταδιακή ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών στο πρόγραμμα κατάρτισης των δημόσιων οικονομικών, από την αρχή του 2016 και μετά, κάτω από συνθήκες που θα ορίζονται από τις δύο χώρες. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτική εμπειρία σε επιχειρησιακές υπηρεσίες της γαλλικής φορολογικής διοίκησης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οικονομικών).

Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας

Η Γαλλία είναι έτοιμη να προσφέρει την πλήρη στήριξη και την εμπειρία της για να βοηθήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη της διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων και στο πρόγραμμα διάθεσης τους, ιδίως μοιραζόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Μετοχικού Κυβερνητικού Οργανισμού (APE), στα εξής μεταξύ άλλων θέματα:

-Παροχή συμβουλών στις ελληνικές δημόσιες αρχές για την δημιουργία του νέου Ταμείου που πρέπει να ιδρυθεί σύμφωνα με τη συμφωνία της 13 Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο. Οι συμβουλές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του προγράμματος διαχείρισης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, τη διάρθρωση και τις βασικές αποφάσεις τους μηχανισμούς του Ταμείου.

-Μεταφορά της εμπειρίας του ΑPE σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων φορέων πριν και μετά την μεταβίβαση τους: το συνολικό συντονισμό της ιδιοκτησιακής πολιτικής, τη διακυβέρνηση και την εκπροσώπηση στο συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου, την παρακολούθηση της στρατηγικής των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση, την παρακολούθηση των επενδύσεων, τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και πωλήσεων, τη διαμόρφωση της μερισματικής πολιτικής.

Μεταφορά της εμπειρίας του ΑΡΕ σε προγράμματα διάθεσης δημόσιας περιουσίας:

- Προετοιμασία των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να πωληθούν, επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών της αγοράς (IPO, dual track, ABB, ανταγωνιστικές διαδικασίες, κ.λπ.)

- Προσδιορισμός των δυνητικών επενδυτών

-Χειρισμός των λογιστικών θεμάτων, προετοιμασία των pro forma ενοποιημένων λογαριασμών

- Ζητήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές εισφορές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

- Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων των δημοσίων υπηρεσιών

- Εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο φορέα διακυβέρνησης σε κρατικές εταιρείες, και προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Κυβέρνησης

-Ρυθμιστικά θέματα

-Θέματα ανταγωνισμού

Μέθοδοι εργασίας:

-Η εταιρική αυτή σχέση για τη μεταρρύθμιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας να στηρίξει την Ελλάδα. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου για την υποστήριξη της τεχνικής συνεργασίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ως βασικό συνομιλητή. Επίσης, θα είναι πλήρως συνεπής με τις δεσμεύσεις και τα μέτρα οικονομικής μεταρρύθμισης που συνδέονται με το πακέτο οικονομικής βοήθειας.

-Η Ελλάδα θα διατηρήσει την πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή κυριότητα των μεταρρυθμίσεων.

- Ο εταίρος της μεταρρύθμισης (η Γαλλία) μοιράζεται κρατικού επιπέδου εμπειρίες, ορθών πρακτικών και υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία σκέψης για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μεταρρυθμίσεων και δράσεων. Αυτή η εταιρική σχέση συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών για την υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια, και διευκολύνει την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό, η Γαλλία παρέχει πολιτική στήριξη μέσω της διατήρησης και  ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επαφών με τις ελληνικές αρχές, το SRSS, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Γαλλία αντιπροσωπεύεται από έναν ανώτερο συντονιστή και, όταν είναι αναγκαίο, άλλους εξουσιοδοτημένους ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους. Οι ελληνικές αρχές θα ορίσουν επίσης ένα ανώτερο συντονιστή.

- Για κάθε έναν από τους βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων, κάθε μέρος θα διασφαλίσει ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέσα για την επίτευξη των βασικών πτυχών της εποπτείας και παρακολούθησης των σχετικών έργων. Οι δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και ενα σαφές χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών, θα πρέπει να καθορίζονται και συμφωνούνται μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Γαλλίας, σε συντονισμό με την SRSS και τους άλλους εμπλεκόμενους εταίρους στη μεταρρύθμιση. Η απαιτούμενη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τον βαθμό αυτονομίας του.

- Σε επίπεδο έργου, η Γαλλία υποστηρίζει περαιτέρω τις Ελληνικές Αρχές, σε συντονισμό με την SRSS, για τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση της σχετικής ειδικότητας. Ανάλογα με τη φύση της συνδρομής που θα παρασχεθεί, θα αποκτηθεί εξειδίκευση, κυρίως από τη Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διεθνείς οργανισμούς, τους δημόσιους οργανισμούς ή / και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Η βοήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ σεμιναρίων και εργαστηρίων στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποστολές εμπειρογνωμόνων (με εγκατάσταση ή ταξιδεύοντας σε τακτική βάση στην Αθήνα).

- Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οριστικοποιήσουν τις διάφορες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω εμπειρίας.

Την πλήρη δέσμευσή μας να ενισχυθεί το υπάρχον πλαίσιο της συνεργασίας επιβεβαιώνει αυτή η συμφωνία.

Τα επιτεύγματα αυτού του πρωτοκόλλου θα αναφέρονται δύο φορές το χρόνο στις δύο κυβερνήσεις, από δύο ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους, που θα οριστούν  αντίστοιχα από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2015

εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ευκλείδης Τσακαλώτος   Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

Εκ μέρους της Γαλλικής Δημοκρατίας

Michel Sapin Ο Υπουργός Οικονομικών και Δημόσιων Λογαριασμών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Πηγή: reporter.gr

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/271386-APOKLEISTIKO-H-Gallia-analambanei-thn-ellhnikh-Dhmosia-Dioikhsh,-toys-foroys-kai-tis-idiwtikopoihseis

...//...

Protocol between the Hellenic Republic and the French Republic For a Partnership for reforms in the Hellenic Republic
By and Between

On the one hand, the Minister for Finance of the Hellenic Republic On the other hand, the Minister for Finance and Public Accounts of the French Republic

In the presence of the Prime Minister of the Hellenic Republic / the President of the French Republic

And in cooperation with the European Commission. ***

Objectives:

Building on the longstanding and historic relations between Greece and France, and based on the common interest and commitment for structural reforms as a prerequisite for growth and social sustainability in the European Union, we wish to prolong and further develop our partnership for reforms.

Greece is engaged in a major reform process. These reforms are key to restore the economic and fiscal landscape and unlock growth and employment. Against this background, this high level memorandum aims at reaffirming the commitment of Greece to develop and implement its ambitious reform strategy, in accordance with the overall agreement with the European Stability Mechanism, and the willingness of France to remain a reform partner for Greece in that endeavor.

Our mutual interest is to realise key structural reforms in Greece, restore the trust of the Greek citizens in their public administration, and contribute to unlocking growth.

This partnership for reforms relies on: i) mutual understanding about working methods; ii) planning and ownership of reforms at the highest level as well as on the ground, at civil service level; iii) consistency and cooperation within the framework of the joint European efforts to support Greece; the desire to see Greece back on the track of socioeconomic development in accordance with the cohesion policy objectives of the European Union

The on-going collaboration between Greek Authorities, French Authorities and the Commission through the Structural Reform Support Service (SRSS) constitutes an essential element for the successful development and implementation of this action.

Areas:

In cooperation with the European Union and other Member States acting as reform partners, France and Greece wish to develop their partnership for reform in particular in the following areas, with the aim of, inter alia, enhancing capacity building. These areas have been chosen because of a) their importance in a sustainable reform strategy of Greece towards a more efficient and competent-based administration and their crucial role in rebuilding the fiscal landscape, strengthening the tax system, unlocking growth but also enhancing the trust of the Greek citizens in the Greek administration b) well-known, established and recognized French expertise in these areas.

CENTRAL ADMINISTRATION REFORM

France will provide assistance, including through long-term provision of expertise in Athens, on the topics related to the implementation of central administrative reform and, in particular, on the following topics:

- Improvement of governance, in particular reinforcing the capacity for inter-ministerial coordination (better planning, monitoring government work, develop capacity of arbitration in the decision-making process) and piloting the reform (reinforcing the Governmental Reform Council, capacity building of actors, creation of a reform network).

- Rationalisation of administrative processes (shift from a structure–oriented to a service- oriented design of processes) and help the Ministry of Interior and Administrative Reconstruction (MIAR) to coordinate drive towards simplification among the different public entities involved; assess the quality of services provided to citizen including through a more effective one stop shop (KEP) approach; revision of the targeted services.

- Improvement of Human Resources Management: redesign the wage grid in relation to a new classification of the “klados” system; revision of non-wage benefits; revise the system of selection of top managers, implement a new performance assessment system and initiate performance-related remuneration for top managers; develop a system of mobility based on the use of job descriptions and build a permanent reallocation tool using an e-government tool that matches demand with supply; improve the quality of recruitment in line with a better planning of HR needs.

- Strengthening transparency and accountability: develop a system of control and audit; improve the system for transparency of public documents and decisions.

- e-Government: assistance to develop the priorities defined by the government in design and implementing sound e-Governance in continuing close cooperation with the partner already involved in this domain, the implementation of the e-government strategy policies, the development of IT projects, the development of open source software in the public sector.

- Change management: support MIAR in the development and the implementation of a communication strategy (internal and external).

TAX REFORM

In accordance with the Greek Authorities’ priorities and without prejudice to the degree of institutional autonomy of the General Secretariat for Public Revenue, France has undertaken to enhance its technical support in the field of taxation, in keeping with the general orientations adopted regarding the administrative reform.

Concerning the tax audit field

- By pursuing its ad-hoc technical assistance through missions of short-term or medium-term experts, on the topic of the professionalisation of the tax audit of high wealth taxpayers and on the related internal control.

- By considering, in partnership with the Greek Authorities, the possible establishment of a voluntary disclosure facility for off shore accounts initiative in order to facilitate the repatriation of capital.

- By providing Greece, as of 1 December 2015, with a long-term expert, specialised in the tax audit, who will join the European Union team of advisors assigned to the Minister of Finances” office.

Concerning the tax compliance issues

- By sharing its expertise on the definition of a tool for access to tax legislation and administrative documentation, which will enable the Greek taxpayers and the services of the tax administration to access practical and comprehensive tax documentation.

- By strengthening its technical support on the topics of internal and risks control, in order to raise the awareness of the Greek public finance stakeholders regarding this international requirement, and to improve the transparency of procedures.

Finally, France intends to accompany these reforms with the gradual integration of civil servants from the Greek Ministry of Finance into the public finance training programme provided by the Public Finances Directorate General, from the start of the 2016 academic year onwards, under conditions that will be defined by both countries. This training programme will include practical experience in operational services of the French tax administration (Public Finances Directorate General).

PRIVATISATION AND PUBLIC ASSETS MANAGEMENT

France is ready to bring its full support and expertise to assist Greece in the development of its public assets management and disposal program, especially by sharing the experience and expertise of its Government Shareholding Agency (APE) on, inter alia, the following range of topics:

o Provide consultation to the Greek Public Authorities in the establishment of the new Fund to be settled in accordance with the agreement of July 13, 2015 and the MoU. France’s consultation during the course of the establishment of the asset management and disposal program may include matters relating to governance, structuring and key decision mechanisms of the Fund;

o Share the APE’s expertise on the management of public entities pre- and post-transaction: overall coordination of ownership policy, governance and representation within boards of portfolio companies, strategy monitoring of portfolio companies, financial reporting and monitoring, follow-up of investments, restructuring programs and disposals, framing of the dividend policy;

o Share the APE’s expertise on the French experience on public disposal programs:

-  Preparing the companies and assets to be sold; choice of adequate market processes (IPO, dual track, ABB, competitive processes, etc.)

-  Identification of potential investors

-  Treatment of accounting issues; preparation of pro forma consolidated accounts

-  Issues linked to statutory charges and pension funds

-  Financing of service public obligations

- Employee representatives at governance body level in publicly-owned companies, and protection of the Government’s strategic interests

-  Regulatory issues

-  Competition aspects

Working methods:

- This reform partnership is an integral part of the European effort to support Greece. Its implementation will be carried out in the framework of the Plan for technical cooperation support of structural reforms agreed between the European Commission and the Greek Authorities, with the Secretary General for Coordination as key interlocutor. It will also be fully consistent with the economic reform measures and commitments associated with the financial assistance package.

-  Greece will maintain the full political and operational ownership of the reforms.

- The Reform Partner shares State-level experiences, good practice and supports the Greek Authorities in the thinking process for developing, planning and implementing reform strategy and actions. This partnership contributes to the definition of strategic orientations, including for the support and technical assistance, and facilitates the delivery of reform by the Greek Authorities. To achieve this, the Reform Partner provides political support by maintaining and developing high-level contacts with the Greek Authorities, the SRSS, other EU Member States and relevant stakeholders. The Reform Partner is represented by a senior coordinator and, when necessary, other empowered senior civil servants. The Greek Authorities will also designate a senior coordinator.

-  For each of the main reform areas, each party will ensure that particular attention is paid to the means of delivering the key aspects of supervision and monitoring of the relevant projects. The actions and relevant support, as well as clear a timetable of initiatives, will be defined and agreed between the Greek Authorities and the Reform Partner, in coordination with the SRSS and the other reform partners involved. Due regard will be given to the specific institutional status of the General Secretariat for Public Revenue and its degree of autonomy.

- On a project level, the Reform Partner further supports the Greek Authorities, in coordination with the SRSS in identifying and assembling the subsequent relevant expertise. Depending on the nature of the assistance to be provided, expertise will be assembled, notably via Expertise France, from France and other EU Member States, the European Commission itself, international organizations, public agencies and/or the private sector according to the applicable rules. This assistance will realise an optimal balance between seminars and workshops in France or Greece, and short-term and long-term experts (based in, or travelling on a regular basis to Athens).

-  The Greek Authorities, in cooperation with the European Commission, will finalise the different processes for financing such expertise.

Our full commitment to reinforce the current framework of cooperation is hereby reaffirmed.

The achievements of this Protocol will be reported twice a year to the two governments, by two senior civil servants, designated respectively by Greece and France.

Signed in Athens on 23 October 2015 On behalf of the Hellenic Republic

Euclid Tsakalotos The Minister for Finance of the Hellenic Republic

On behalf of the French Republic

Michel Sapin The Minister for Finance and Public Accounts of the French Republic

Πηγή: reporter.gr

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/271388-Protocol-between-the-Hellenic-Republic-and-the-French-Republic-For-a-Partnership-for-reforms-in-the-Hellenic-Republic

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Να που αποκτήσαμε και Γάλλους Γκάουλαϊτερ...Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας το βρήκαμε εύκολα βέβαια στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας....Η φερόμενη ως Ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει δημοσιοποιήσει ακόμα...Μήπως απαιτείται άδεια απο τους κηδεμόνες της;


Το Αγγλικό κείμενο ΕΔΩ


και η μετάφραση στα Γαλλικά ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.