Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Σε πλειστηριασμό μέσω ίντερνετ η περιουσία των οφειλετών


Ηλεκτρονικά θα γίνονται πλέον οι πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων στοιχείων των μεγαλοοφειλετών που έχουν κατασχεθεί. Σύμφωνα με απόφαση της κ. ΣαββαΪδου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως και ισχύει από χθες, θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο www.publicreveneu.gr οι περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
Το μέτρο αν και αφορά τους οφειλέτες με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή  άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, νομιμοποιεί μια πρακτική ακραία και επικίνδυνη για όσους αδυνατούν να ξοφλήσουν.

Σύμφωνα με την απόφαση θα ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις δημοσίευσης και περιεχόμενο των δημοσιοποιούμενων στοιχείων
1. Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

2. Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση,
β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,
γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,
δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς,
ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,
στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Άρθρο 3
Γα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.puhlicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
H Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


Πηγή:www.alfavita.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.